Cach tao va su dung alias

Cách tạo và sử dụng alias để tiết kiệm thời gian khi làm việc với Terminal

Table of Content

Người dùng Linux hay làm việc với Terminal thường cần sử dụng lặp đi lặp lại một số lệnh. Việc gõ hoặc sao chép cùng những lệnh lặp đi lặp lại đó sẽ làm giảm năng suất của bạn và khiến bạn phân tâm khỏi những gì bạn đang thực sự làm. Bạn có thể tiết kiệm thời gian của mình bằng những aliases cho những dòng lệnh hay sử dụng nhiều nhất.

Xem tất cả aliases

Về cơ bản thì sẽ có một số lệnh được định nghĩa trong máy của bạn, vậy để xem tất cả các aliases đó bạn chỉ cần gõ alias:

> alias
-='cd -'
...=../..
....=../../..
.....=../../../..
......=../../../../..
...

Cách tạo và sử dụng alias

Tạo alias về cơ bản thì tương đối đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể tạo bằng hai cách là tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Tạo aliases tạo thời

Tạo alias tạm thời bằng cách gõ tạo command line với cú pháp:

alias shortName=command

Ví dụ:

alias working="cd /Users/huychau/Working/"

Ở trường hợp này bạn chỉ cần gõ working là đến được thư mục mong muốn.

Bạn có thể xoá những alias vừa tạo bằng lệnh unalias:

unalias alias_name
unalias -a # Xoá tất cả aliases

Với aliases tạm thời, bạn chỉ sử dụng với Terminal hiện tại, nếu bạn tạo Terminal mới, hoặc đóng Termial hiện tại, sẽ không thực hiện được. Đó là một hạn chế, tuy nhiên bạn có thể thực hiện với alias vĩnh viễn.

Tạo aliases vĩnh viễn

Để giữ aliases giữa các sessions và dùng lâu dài, bạn phải lưu những cài đặt của bạn vào những file profile. Một số file như:

  • Bash: ~/.bashrc
  • ZSH: ~/.zshrc

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung file bằng lệnh hoặc editor, trường hợp này mình dùng vi:

vi ~/.bashrc

Đừng quên nhấn phím I để vào insert mode ^^

# My aliases
alias working="cd /Users/huychau/Working/"
alias g=git
alias gckdev="git checkout develop"
alias deeplearning="cd /Users/name/deep-learning/jav/
...

Lưu file bằng cách gõ ESC sau đó :wq (lưu lại và thoát).

Bạn sử dụng những aliases vừa taọ bằng cách source ~/.bashrc

Cá nhân mình mình sẽ tạo một file mới ví dụ ~/.user-aliases để lưu tất cả những aliases custom. Và không quên thêm dòng lệnh để kích hoạt source ~/.user-aliases~/.bashrc hoặc ~/.zshrc.

Kết luận

Trên đây là cách tạo và sử dụng aliases. Mình chỉ hướng dẫn những aliases đơn giản, bạn có thể suy nghĩ và tạo thêm những lệnh phức tạp hơn mà bạn muốn. Nếu vận dụng tốt sẽ tiết kiệm nhiều thời gian đấy.

Aliases để tiết kiệm thời gian gõ, cũng như trong trường hợp những command dài khó nhớ,… nhưng nếu bạn mà quên luôn tên của những aliases tự tạo thì mình chịu rồi ^^

Bình luận bằng Facebook