Bài Viết Mới

Với Biển
Thơ

Với Biển

Nếu em đã chẳng còn yêu biển nữa Thì anh là con sóng để làm chi Giọt nước mắt đã len kín khóe mi Khi em nỡ quay lưng về phía biển