Thẻ: mẹ ơi

Mẹ ơi

Mẹ ơi

Con lên thành phố học hành Quê nhà mưa bão sao đành lòng con Mẹ ơi hiếu đáp chưa tròn! Con không thể ở như còn ngày xưa