Thẻ: trường ơi

Trường ơi

Trường ơi

Về thăm trường cũ chiều mưa, Vẫn thân quen lắm như vừa hôm qua. Hàng sưa ngã bóng đón chào, Hòa theo cơn gió lao xao mỉm cười. Từng hạt […]